Tworzymy nową technologię

Energia bierna nie jest zamieniania na pracę. Niestety nierzadko jest potrzebna do jej wykonania i wiele urządzeń musi ją pobierać. Czy jednak koniecznie musisz za nią płacić? My dodatkowym kosztom mówimy stanowcze: NIE!

Nasze kompensatory mocy to urządzenia najnowszej generacji, które pozwolą na maksymalne obniżenie opłat za pobór energii elektrycznej. Dzięki nam zapłacisz jedynie za tę energię, z której faktycznie korzystasz. Rozwiązania, które proponujemy mają techniczną przewagę nad innymi dostępnymi na rynku kompensatorami. Dzięki dostosowaniu ich do nowoczesnych technologii mamy pewność, że w Twoje ręce oddajemy produkty z najwyższej półki.


 
 

Kilka faktów o mocy biernej

Moc bierna indukcyjna

Ten rodzaj mocy biernej tworzony jest przez pracujące silniki elektryczne.

Moc bierna pojemnościowa

Ten rodzaj mocy biernej pojawia się w budynkach biurowych, wszędzie tam gdzie zainstalowane są UPS-y podtrzymujące napięcie dla komputerów lub innych urządzeń elektronicznych (serwery, routery, gateway).

Brak wydajności

Powoduje zmniejszenie wykorzystania mocy czynnej dostarczanej do silnika lub innych urządzeń.

Szkodliwość

Przechodzi przez licznik elektryczny do zewnętrznej sieci elektrycznej. Jest szkodliwa dla sieci i użytkownik jest obciążany karą za przekroczenie wskaźnika tg ᵠ w wysokości 0,4.

Charakterystyka Twens-eR Basic

1
Twens-eR jest urządzeniem służącym do kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej.
2
Twens-eR kompensuje moc bierną i spełnia swoje zadania wyłącznie wtedy, gdy jest jedynym kompensatorem w danym obwodzie elektrycznym.
3
Twens-eR posiada wbudowane oprogramowanie, które dokonuje pomiarów mocy biernej na każdej z 3 faz osobno.

4
Pomiary z każdej z 3 faz osobno pozwalają na kompensację mocy biernej na każdej fazie osobno, tyle ile jest w danej fazie.
5
Twens-eR posiada wbudowaną kartę microSD, na której zapisywane są dokonane pomiary i wartości parametrów prądu przed i po kompensacji.
6
Twens-eR posiada wbudowany moduł GSM, który wartości dokonanych pomiarów przesyła do serwera internetowego

7
Dane z dokonanych i przesłanych pomiarów są widoczne na urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu.
8
Każdy użytkownik z dowolnego miejsca może zobaczyć aktualne i historyczne przebiegi pracy wskazanej sieci elektrycznej.
9
Oprogramowanie Smart Twens jest konfigurowalne dla każdego użytkownika oddzielnie.

10
W zależności od potrzeb, użytkownik definiuje częstotliwość przesyłanych oraz zapisywanych danych.
11
Użytkownik definiuje wartość dowolnego parametru, którego przekroczenie generuje alarm wysyłany na dowolne urządzenie – telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej.
12
Pojemność karty microSD zainstalowanej w kompensatorze wystarcza na ok. 1 rok. Czas ten ależy od częstotliwości zapisywania danych.
13
Twens-eR został wyposażony w wyświetlacz zamontowany na przedniej ścianie urządzenia. System mikroprocesorowy kontroluje parametry sieci elektrycznej przed i po kompensacji a wyniki zostają przedstawione na wyświetlaczu. System mikroprocesorowy wyświetla dane w różnych przekrojach. Zmianę wyświetlanych danych uzyskuje się poprzez dotyk ekranu. Poszukiwaną informacje wybieramy z menu wyświetlanego na ekranie
14
Kompensator Twens-eR posiada możliwość kompensacji w jednej fazie zarówno mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej.
15
Na danym obwodzie sieci elektrycznej Zakładu, może być zainstalowany tylko jeden kompensator
16
W wyniku działania kompensatora następuje synchronizacja przebiegów prądu i napięcia, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania mocy czynnej.
17
Możliwa jest przez Twens-eR, kompensacja różnych wartości mocy biernej pojawiających się w każdej fazie, wynikająca z niezrównoważenia obciążeń w fazach.