Twens-eR

Twens-eR to nowoczesne urządzenie energoelektroniczne służące do poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Kompensuje moc bierną i zainstalowane jest po stronie odbiorcy.


Urządzenie Twens-eR stanowi jeden z podstawowych elementów nowoczesnej infrastruktury inteligentnych sieci Smart-Grid.

Mikroprocesorowy system pomiarowo-decyzyjny w sposób ciągły monitoruje parametry elektryczne systemu odbiorników oraz automatycznie steruje pracą układów kompensacyjnych.

Urządzenie umożliwia niezależną kompensację współczynnika mocy w każdej z faz 3-fazowego układu.

Oprogramowanie na bieżąco oblicza i wyświetla oszczędności w zużyciu energii biernej oraz wyświetla pozostałe parametry: cos ᵠ , tg ᵠ , moc pozorną, przed i po kompensacji oraz natężenia prądu oraz napięcia.


Dlaczego Twens-eR?

Twens-eR Inne kompensatory
Inteligentne sterowanie Sterowanie ustalone wcześniej
Oprogramowanie sterujące Brak dedykowanego oprogramowania
Zabezpieczenie przed przekompensowaniem W przypadkach skrajnych może dojść do przekompensdowania
Oprogramowanie steruje każdą z 3-faz oddzielnie, przyjmując, że obciążenie nie jest symetryczne. Kompensator steruje tylko 1 fazą, przyjmując, że obciążenie faz jest symetryczne
Krótki czas rozładowania kondensatorów Długi czas rozładowania
Kontrola stopnia rozładowania każdego kondensatora. Brak kontroli stopnia rozładowania każdego kondensatora
Kontrola prawidłowej pojemności kondensatorów Brak możliwości kontroli prawidłowej pojemności kondensatorówTwens prowadzi następujące oznaczenie produkowanych kompensatorów

Moc Bierna [kvar]60

Moc Bierna [kvar]

Maksymalna kompensowana moc bierna (dotyczy wszystkich 3 faz)
Napięcie [V]400

Napięcie [V]

Maksymalne napięcie w danym obwodzie
Natężenie [A]125

Natężenie [A]

Maksymalne natężenie prądu w obwodzie
KompensacjaI

Kompensacja

Rodzaj kompensacji zastosowanej w kompensatorze